Sfx - en snabbare väg till svenska språket
och yrkesarbete

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden, men flera är på gång. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen. Läs mer...

Forskare ger tummen upp

En studie 2009 av fyra Sfx-kurser visar att klasser med samma yrkesbakgrund förstärker elevernas studiemotivation och självkänsla. Läs mer...