Svenska för ekonomer, jurister m.fl.

Kursstart

Sista ansökningsdatum

2017-03-13 2017-02-17
   
   
 

OBS! Vid dessa intag antas sökande på alla nivåer i svenska, även på SVA 1, SVA 2 och SVA 3-nivå i mån av plats.

Svenska för ekonomer, jurister, (samhällsvetare)– Sfej i Stockholm

SFEJ är en yrkesinriktad svenskutbildning med syfte att tillvarata nyanlända ekonomers, juristers och vissa samhällsvetares kompetens så att de snabbt kommer ut i arbetslivet i sina yrken. Utbildningen har tagits fram i samarbete med länsstyrelsen och JUSEK , som också deltar i antagningsprocessen.

SFEJ erbjuder:

- Yrkesinriktad intensivsvenska
- Du börjar på den nivå som du befinner dig .
- Orienteringskurser.
- Ett nätverk där du träffar personer från hela världen med samma utbildnings-
och yrkesbakgrund.

Kurserna är upplagda på ca 1,5 år från Sfi C till SVA 3. Yrkesinriktad intensivsvenska från Sfi C – SVA3. Du börjar på den nivån som du befinner dig. Du måste klara varje nivå för att gå vidare.

SFEJ vänder sig till dig som:

- har en utländsk akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhälls-, personal- eller systemvetenskap.
- har varit i Sverige mindre än 3 år.
- är nybörjare i svenska eller har kunskaper i svenska upp till avslutad Sfi D.
- har kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Vi kan erbjuda dig ett nivåtest i engelska efter att du har sökt till SFEJ.
- kan studera upp till 30 timmar per vecka.

Om du bor i en annan kommun än Stockholms stad måste du då kontakta din kommuns sfi/vuxenutbildningsadministration för att skaffa dig ett godkännande för studierna på SFEJ.

OBS! Det är viktigt att du skickar dina utländska betyg till Universitet- och högskolerådet för att få en bedömning (värdering) av din examen. Detta kan underlätta för dig då du söker jobb i Sverige.

Frågor om antagningen och utbildning kan du ställa till:

infosfx@stockholm.se

Karolina Windå, tfn 08- 508 35 446

Anna Schönning, tfn 08-508 35 775


För information om studierna kan du kontakta Ingrid Svensson,
tfn 08-508 35 778 eller ingrid.svensson@stockholm.se .

Obs! Ansökan utan begärda handlingar kan ej behandlas!

Ladda ner ansökan »

http://sifa.stockholm.se

(Se ansökningsblanketter längst ner till vänster i den rosa rutan)

 

 

Till skolans hemsida »