Sjukvård & Tandvård

Less stress with bath lift

Lifting patients can be a lot rougher than some might expect, even more so when it's d​​aily and often several times per day. With a bath lift you can however ease the burden and strain put on you whenever you need to clean your patients. While proper patient hygiene is important, so is the safety and comfort of both the patient and caretaker so either of these things should not be sacrificed for another. 

With a proper, well-made lift, bathing and bathroom visits can be made much easier with minimized risk of injuries that might force a leave or an early retirement. Of course, it's best to purchase a bath lift that's made to be used in hospitals and even better if the lift is easy to use. For hygiene equipment that's easy to use, TR Equipment is the obvious choice.

Bath lifts that are easy to control

With a bath lift from TR Equipment you get high quality equipment and low cost of ownership. With their focus on simplicity and safety you're guaranteed a quality product which can assist in your task of cleaning and bathing patients. Their mobile bath lifts are battery operated and designed so that it's easy to understand the controls while maintaining functionality. 

 It's a good way to avoid early retirement or temporary leaves due to work related injuries. They of course do have more than just lifts to sell, offering both shower trolleys and chairs to hospitals and aged care facilities. So rather than risk injuries and unnecessary costs, why not just buy some useful equipment?

Få hjälp genom terapi i Stockholm

klicka och besök Terapirummet​Bär man med sig något som upplevs som jobbigt från barndomen kan det vara läge att prova regressionsterapi Stockholm, det är en psykologimetod som går tillbaka i tiden för att hitta källan till problemet och bearbeta saker därifrån. Det är en metod som inte är lika omtalad som andra mer dagliganvända metoder, men se gärna information om bokning och liknande de för just psykodynamisk terapi Stockholm​sområdet.

Regressionsterapi och psykodynamisk terapi som metod

Själva begreppet kommer ursprungligen från begreppet regress vilket betyder tillbakagång. Inom psykologin menar somliga forskare att det är viktigt med tillbakagång till barndomen eftersom detta är förklaring till många handlingar. Under en krissituation reagerar många genom att ta steg tillbaka och detta kan leda till naiva handlingar och primitivisering av beteendet.

Man tror att delar av anledningen till att somliga reagerar på detta sätt beror på att man redan som barn fick lära sig att man inte talar om problem. Detta leder till att det inte lärt sig ventilera svårigheter och inte tänker rationellt under en mycket pressad situation. Under psykodynamisk terapi kan man få lära sig att handskas med obehagliga känslor på ett bättre sätt, något som i längden leder till att man kan handskas med krissituationer bättre. Går man inte och får hjälp kommer man fortsätt att ta fram olika personligheter hos sig själv för att klara av att bearbeta situationer som upplevs som otrevliga. Att ta fram så kallade delpersonligheter är nämligen något barn lär sig att göra för att klara av händelser som de lärt sig att man inte skall tala om.

Genom att delta i regressionsterapi och psykodynamisk terapi i Stockholm ​​​kan man få hjälp att förstå ens eget beteende. Det har också visat sig att genom deltagande i denna terapimetod har personer fått tillbaka sin spontana förmåga eller kreativa sida.